"Proffs jobbar med proffs"

Gilla oss på facebook

Alert Företagshälsa erbjuder unika utbildningar

Vi kan erbjuda ett brett Mr Green utbud av utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa. Det kan vara personlig kunskapsutveckling, hälsofrämjande utbildning för att bättre kunna hantera sin arbetsmiljö eller lagstadgade utbildningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi tillhandahåller både kundanpassade och färdiga lösningar.

 • Kemiska hälsorisker
 • SAM/arbetsmiljölagstiftning
 • Ergonomiutbildningar anpassade till arbetsplatsens behov
 • Första hjälpen - krisstöd
 • Hjärt- & lungräddning och plötslig sjukdom
 • Kris och krishantering
 • Härdplaster
 • BAM - bättre arbetsmiljö
 • Stress och stresshantering
 • Rökavvänjning
 • Alkohol och drogutbildning
 • Kost, hälsa och livsstil
 • Hälsa vid skiftarbete
 • Belastningsergonomi
 • Bildskärmsergonomi
 • Utvecklande ledarskap
 • Chefscoaching
 • Rehabiliteringsutbildning för chefer
 • Ökad frisknärvaro


Företagsutbildarna