Gilla oss på facebook

Välkommen till Alert
– specialister inom företagshälsa

ALERT företagshälsa erbjuder närhet, kompetens och flexibilitet. En väl fungerande företagshälsovård är arbetsgivaren och de anställdas högra hand i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att förebygga ohälsa och skador i arbetet. ALERT företagshälsa kan de föreskrifter som gäller er bransch.

ALERT företagshälsa verkar Karamba casino för långsiktiga relationer och som partner till er för kostnadseffektiva lösningar genom att säkerställa resurser för våra kundföretag. En god arbetsmiljö är en investering i verksamheten och arbetsmiljöåtgärder lönar sig på sikt. Överenskomna tjänsteköp sker utifrån era behov och lagstadgade föreskrifter.

ALERT företagshälsa arbetar såväl förebyggande, med tidiga signaler på ohälsa och rehabilitering såväl som stödjande i livsstilsfrågor och friskvård. ALERT företagshälsa har stor erfarenhet av mätningar och tekniska tjänster; riskbedömning och delegering. Vi erbjudar chefscoaching, KBT kognitiv samtalsterapi, stresshantering och jobbar med organisationsfrågor.

Alert Företagshälsa är specialister inom företagshälsovård som tillhandahåller tjänster inom arbetsmiljö, hälsa, Spela online casino hos betsson ledarskap och rehabilitering.

ALERT finns i hjärtat av Hudiksvall, med tillgång till parkering
Läkarhuset
Arbets- & Miljöhygien AB
Vaccination

Aktuellt

RISKBRUK?
För hög alkoholkonsumtion är en hälsorisk. ALERT kan hjälpa Dig med detta, vi jobbar efter 15-metoden."  

Omfattande ändring i arbetsmiljölagen 1 juli. Straffsanktioner ersätts av sanktionsavgifter. Maxbeloppet höjs från 100 000 kr till 1 milj.